Anteckningar - Project Kitchen #1 - Tema: Ekobyar

Datum: 2019-09-10
Deltagare: @michael, @kristofer, @zaunders, @caroline, Linda Nordfors

Vi började med en kort vända incheckning och spenderade sen ca 25 minuter på varje projekt - kontext, frågor/svar, en konkret fråga.

Format på workshop: Project Kitchen

Kvarteret Gränslandet

Michael Wernstedt tillsammans med Rasmus Adler Wahlberg plus partners. I gruppen finns 4 pers. I tidigare grupp 160pers inbjudna, 30-40 pers gick in i samskapande. Nu mer let’s build it and they will come.

Mål - pendlingsavstånd till stockholm. 45 minuter med bil.

Vision - 20-30 enheter.

Självförsörjande på energi och mat i så stor utsträckning som möjligt.

Kollar i Lennartsnäs Kungsängen och en annan plats. Lennartsnäs är obebyggd mark.

Samtalar med Regen Villages som tittar efter mark, bla i Vallentuna.

Lockande med kollektiva organisationsformer hellre än externa investerare.

Fråga
Jordbruk vs. Mark
Olika juridiska former för ägande och styrning

Jordbruk - kan bygga fler hus men komplicerat att ändra syfte.

Mark - kan jobba med kommunen men måste kolla på klassificering.
Caroline: Möjligheter att samarbeta med kommun kring utveckling.

Fråga: Hur ser era finansieringsmodeller ut?
Viktor: Skapa verksamhetsintäkter
Linda: Investerare
Kibbutz: Boende behöver vara medlemmar
Caroline: Köpare behöver vara medlemmar, föreningen sätter priset. Köper då hus på ofri grund.

R:ekobyn

Ideel förening. Har finansierats delvis inom ett Leader-projekt. Kommunen bidrar med tid, Arkitektkontor bidrar med reducerad arbetskostnad.

Har hållt på ca tre år.

Siktar på max 100 pers.

Inspirerade av Jystrup Savvaerk i Danmark.

Vill ha ett syfte utåt och ha ett pågående lärande.

Kan vi genomföra verksamheter på platsen. Biokol, kompost, plantskola? Vi vill att lärande ska vara en del av byns verksamhet. “Hållbart boende för att förbättra vår omvärld”. Vill vara en kraft som påverka närområdet i regenerativ riktning.

Biokolsanläggning vid byggande. Vakumtoaletter där avföringen går ner i biokol och sedan förbränns. Biokol kan säljas till städerna.

Plan inte godkänd än. Varit på samråd. Kommmentarer från Länsstyrelsen kring avlopp, strandskydd m.m. Detaljplan har funnits på platsen tidigare.

Fråga: Ekonomiskt upplägg, hur sälja hus? Hur jobba med Länsstyrelse och andra offentliga institutioner som kanske inte är vana att tänka i nya banor?

Caroline: Gå via tjänsteman på kommunen - miljöstrateg, planarkitekt.

Har inte haft möjlighet att träffa Länsstyrelsen direkt, kontakt har gått genom kommun. I en liten kommun finns kanske möjlighet att ta plats i kommunens organisation?

Kan vara effektivt att måla upp slutmålet. Förankra bilden av slutmålet först, sen börja i början - det här är stegen vi behöver ta för att komma till slutmålet. Kallas det reverse salami?

Linda: Vill skapa fysiska förutsättningar för mångfald snarare än att styra vem som flyttar dit. Skapar en samfällighet som äger gemensamma byggnader.

Ekobyn Tallberget

5 minuter utanför Gnesta. Pendlingsavstånd till Stockholm. 7 ha. Vi äger marken. 14 fastigheter planerade.

Har haft svårt med opinion i närområdet. Men många som också hör av sig med positiva berättelser till kommunen.

Inväntar beslut på om detaljplaneprocess kan fortsätta. Politisk majoritet har bytts i Gnesta.

Lärdom. Ta in många olika experter! En mångfald av perspektiv.

Vill skapa en ekoby för den “vanliga familjen”. Bygemenskap. Vill bo hållbart. Lägre kostnad. Annan livskvalitet. Minska sitt avtryck. Har kanske inte kunskap eller passion att förverkliga egen by.

Markköpet på 750’ var en fjärdedel av kostnaden av att komma fram till en färdig detaljplan. Bara detaljplansprocessen mot kommunen var 250’.

Fråga 1. Vill gärna ha input på visualisering av projektet

Chefs note: Använd gärna forumet - workgroup Ecovillages för längre samtal eller Slack - #ecovillages för dagligt chitchat.

Fråga 2. Vi letar människor som står bakom tanken på ekobyar - forskare, journalister osv. Personer som kan backa upp budskapen kring ekobyar.

Chefs note: Påbörjar tråd för tips på intressant folk. Länk här:

Caroline: Kom också på konferensen för socialt byggande!

Uddebo - Caroline

Tror inte på nybyggnation. 500 000 ödehus i Sverige. Mer hållbart att befolka ödebyar än att bygga nytt.

Verkar som ideell mäklare. Jobbar på att sälja outnyttjade fastigheter.

Köpare behöver bli godkända innan försäljning. Spendera tid med oss innan köp. Köpare behöver visa intresse för att vara aktiv i byn.

Småhusbyn. Bygg relationer först, sen husen. Bygg billigt, undvik skuldsättning. Bygg tillsammans. Självbyggeri.

  • Hus byggs på ofri grund.
  • Arrendeinsats: 25 000
  • Projekteringsprocessen kostade 300’, markägaren tog den kostnaden.
  • Sen bygger man sitt eget hus: 100’ - 400’ ca
  • Max 50 kvm.
  • Samutnyttjar mark med konstnär. Området mellan hus i småhusbyn blir en konstpark.

Mycket inkluderingade aktiviteter gjorde det möjligt. Jippon, marknader m.m. Har aktiv Facebooksida, Ger ut Uddebobladet 4 gånger per år.

Uddebo pilotprojekt för begreppet Social return on investment.

400 pers minimum för att ge underlag till förskola, samodling, byggemenskap etc. Ofta har man inte så god självinsikt på vad man vill i det långa loppet. Viktigt att det finns tillräckligt med boende i byn för att bemanna viktiga funktioner.

SLUT