Anteckningar från startmöte Förenade Inköp, 7 april

Tack alla som kom på mötet!

Här är en videoinspelning om ni vill dela vidare eller missade seminariet:

Kommentarer som kom in genom chatten kring vad deltagare var intresserade av att få ut av projektet var:

  • Vill få tips och struktur på hur vi kan jobba mer med att få in lokala produkter på ett effektivt sätt

  • Vill starta en förening, så ser fram emot en handbok :wink: Också få kontakt med folk där jag bor i östra Sörmland

  • Jag tycker det vore super med en branschorganisation som kan styrka kooperativen och koppla kooperativen över hela landet

  • Tycker att projektet verkar intressant då det finns ett behov av att öka tillgången till livsmedel på landsbygden. Privat är jag i uppstart av inköpsförening med 5 grannar. Yrkesmässigt är jag projektledare för ett miljöprojekt i Skaraborg som kan hjälpa och främja de som vill starta inköpsförening eller andra kooperativa lösningar.

  • Jag tycker det är bra som ni säger att finnas för varandra i ett nätverk och hjälpas åt. I övrigt är jag intresserad av vilka initiativ och modeller som finns i landet samt hur man kan underlätta för lokala producenter att ta del av den lokala marknaden. Lära varandra med goda exempel!

  • Vi måste arbeta för en mer hållbar livsmedelskonsumtion och förkorta vägen från producent till konsument. Hållbar närproducerad mat måste bli mer tillgänglig för alla och för detta krävs det denna typ av initiativ. Tycker att just dessa frågor är oerhört viktiga vilket inte minst visat sig nu under Corona perioden.

  • Jag vill veta hur andra gör, få nya ideer. Bemanning och ekonomi är frågor jag vill veta mer om.

  • Nätverkar i Nyköping för att skapa samverkan i olika kreativa sammanhang, inte minst matförsörjning. Intresserad av tekniska hjälpmedel för administration av den sortens nyttoskapande nätverk så att bokföring och myndighetskontakter blir smidigt.

  • tycker det är viktigt hur kanalerna mellan producenter, särskilt små, kan vara bra till inköpsföreningar. och ha bra lagringsmöjlighet

  • Jag jobbar på mitt design masters thesis om transitioning till en resilient matsystem. Jag vill integrera mat cooperative ideer in i projektet. Hur kan vi koppla local producenter till dom som bor i städer. Vill starta något också

2 Likes