Anteckningar från nätverksträff #1 201117

(ej renskrivna anteckningar)

Agenda

 • Checkin
 • Start
  • För vi anteckningar?
  • Vem antecknar? Alla?
  • Nästa möte?
 • Open Space, vi tar upp de ämnen som känns relevanta just nu
  • En branschorganisation? Och i så fall, vad är nästa steg?

   • Vad har vi för behov?
   • Viktor: listor på producenter, producenter tillgång till inköpsföreningar
   • Nadine: olika behov stad/landsbygd. Producentkontakter efterlängtade av många. Underlättar vid startande av inköpsföreningar. Digitalisering.
   • William: behov att söka medel för olika projekt - behöver utkristallisera behov - skapa fler matkooperativ. fokus är att skapa fler matkooperativ. Anställa någon för att söka projektmedel - behöver en heltid/deltid till det.
   • Kristoffer: Skapa förutsättningar för saker aktivt ska hända. Ömsesidigt stöd, nätverkande, drivande av olika frågor. Branschorg startas av gemensamma frågor och sedan skapas en stabilare plattform. Utveckla digitala verktyg som stödjer föreningar. Bör bära sig själv på sikt.
   • Marcus: Olika nivåer. Lägstanivå följer upp Förenade Inköp. Handboken och forum finns för dessa frågor - ev ett nätverk. Nästa nivå - plattform som ekonomiskt kan bära sig själv för föreningar. Vilken form oklart. Livsmedelssverige känns statiskt.
   • Johan: Små aktörer har liten makt jmf med större. Befintliga strukturer är mer fientliga för minde föreningar/kooperativ. Kooperativvänligt livsmedelssystem. Stödja varandra i praktiska behov.
   • Sara: Matkooperativ på 5 minuter - enkelt att komma igång. Bra med enkla medel för att komma ut med information.
   • Anna: Behovsanalys. Kartläggning. Belysa livsmedelsstrukturer.
   • Påverkansarbete. Skapa förutsättningar för tekniska möjligheter. Från ingenting till någonting. Hitta ekonomi i föreningen. Mönster som en form av kartläggning. Inspirera andra med den kartläggningen. Linje17 kooperativet - idealet att köpa av många olika små producenter. Funktion? Vad vill vi göra med de olika producentlistorna? Ska vi kontakta dem? Vad blir relationen till producenterna? Kunskap hos producenter och behov hos dem. Mismatch mellan produktion och efterfrågan i allmänhet. Konsumenter har olika inköpsbehov - ev öka acceptansen hos konsument för vad som ska köpas. Konsument behöver ev köpa in vad producenten har/producerar. Vad är vi på den acceptansskalan? 17 - äldre gardet vill ha mer basvaror - yngre vill ha veganskt godis mm - ej basvaror - diskrepans mellan generationer. Swerock? Samlar alla som spelar något. Bred organisation - samla alla som vill köpa in något oavsett vad de vill köpa in (livsmedel). Systemförändring - logistik - verktyg. Bena ut de olika behoven vi har. Förändra konsumtionsbeteende. Skapa en resurs - veta vilken nivå vi ska engagera oss på. Ska vi vara på individnivå eller högre nivå - beroende på vad vi har möjlighet att göra. Antagandet är att konsumenten är ganska icke-engagerad. BO vill skapa systemförändring - vi måste skapa efterfrågan av förändring(?) Vad är problemet vi vill lösa? Lokalt? Större? Ekologiskt - hur ser vi på det? Är det centralt? Livsmedelhantering viktigt? Samla alla - vara väldigt bred i upplägget. Engagerade här har kommit in via kritik mot livsmedelssystem. Kanske inte måste komma överens om bara ett problem. Kan bli kanal för stora matgrossister - inköpsnätverk runt om i Sverige. Inte bara satsar på efterfrågan.
   • Svårt att säkra finansiering för lösa problem. Lättare med konkreta mål.
   • Behöver inte grotta ner oss i den stora strukturen av en organisation än. Hur väljer man studieförbund? De mest aktiva på orten?
  • William – Jag har kollat upp lite kring studieförbund gällande min idé “Matkooperativ på 5 minuter”. Kan få stöd av studieförbund. Studiecirkel? De kan hjälpa med betalda föreläsningar etc. Betalda zoomkonton för möten. De har ofta avsedda personer som jobbar mot större organisationer men kan hjälpa till med viss administration etc. Man behöver registrera sig? Swerock grundades -88 och var mycket spretiga i början - nu en stor ungdomsorganisation. Ej inte vara för spretiga i våra engagemang - konkret ´studiecirkel´. Är man organisation och vill växa kan de hjälpa till rent praktiskt med admin etc. Vi skulle inte behöva lägga betalt tid på vissa saker, som organisering, system, praktiska frågor etc. Ska kanske lokalbor som är intresserade av att starta en inköpsförening få oss som föreläsare/kunskapskanal via ett studieförbund? Finns redan existerande system för att hjälpa oss att starta föreningar/projekt etc. Identifiera modeller för hur man gör.

  • Barthélémys webinar med l La Louve, Paris matkooperativ?
   https://foodshift.se/t/contact-till-la-louve-paris-mat-kooperativ/419 - fortsätta med webinarier etc?

  • Kommunikation fram till nästa möte

  • Vinnova kommer göra en utlysning för ´Hållbar mat´- skolmåltiden (kommuner) - söka pengar (Sara)

 • ANTECKNINGAR:
 • Nästa möte 17 dec 20.00-21.00 - Anna/Fram sammankallar. Får zoomlänk från Kristoffer. Tills det mötet bör vi alla ha läst igenom anteckningar och idéerna - se vad vi individuellt tycker är viktigast/roligast. Och göra en lista att gå vidare med. Och ev titta på specifika pengar att söka.
 • Två typer av möten: 1) hitta en rytm med regelbundna möten fram till en nästa konferens, 2) kunskapsutbyte inköpsföreningar emellan.
2 Likes

Inbjudan och zoom-länk till nästa träff: