Anteckningar från första mötet kring handboken

(Tim) Utgå från praktiker, gjorda erfarenheter, lärdomar

(Marie) Etiska aspekter, ‘ riktig omställning’ -> gått mot mer privat omställning

(August) Handboken informerar och inspirerar. Genom exempel, även internationellt. Visa på olika ingångar. Inte exkludera.

(flera) Målgruppsanalys: aktivister, hippies, hipsters, omställare

Lista exempel artiklar, till varje kapitel.

(tim) - Dennis Rojo, södra europa, programmerar mjukvara för matkooperation - spanien. Finns mkt färdiga och väldokumenterade system - det är möjligt att det kan gå fort, mkt som händer. Vore klädsamt att koppla till publika projekt

(marie) - finns system i sverige,

(viktor) - Local food nodes, passar som komplement

System/verkyg - ett kapitel eller tillägg till handboken, men om det inte kommer ur erfarenheter

(tim) - finns kooperativ i Holland som använder Rojos system, skulle kunna funka här med

(tim) - finns en länk till open source verktyg - kring bevattning system

(Marie) - hur ser era andra föreningar ut?

(Marcus) - kan vi dela upp i frågor?

(Marcus) - 160 aktiva medlemmar - fördelat i arbetsgrupper - ek förening

(august) - 40 medlemmar - 20 aktiva, 20 stöd - har en butik nära folkets park, tisdag till lördag - för medlemmar + andra kunder. Har några olika arbetsgrupper som man engagerar sig i 6h per månad. Påslag på varorna, rabatt som medlem. Funderar på att vara en inköpsförening för att komma runt hyran.

(Filipe) - 50 medlemmar, lite middleman, många studenter som är medlemmar. Svårt att ha en bas som gör det möjligt att utveckla kooperativet. Köper mat och säljer mat för samma pris, har ett utlämningsställe där folk kan komma och hämta mat. Lite som en rekoring där folk kan komma och hämta mat, Har också aktivitet där producenter kan komma och presentera sig, har också talk to the producer för att skapa kommunikation. Tänker nu på vad man ska göra med föreningen, hur kan vi gå vidare? Erfrarenheter andra har är viktig för oss.

(Marcus) - bra om handboken kan reflektera

(marie) - vi har en lathund som medlemmar får gå igenom för att se om det passar för dem

Vilka frågor har ni sett som viktiga:

(marie) - vi har prövat flera olika sätt för att få in medlemmar, frågan hur man får in fler? är viktig

(marie) - ork, när man pratar om större frågor i kooperationen så blir det mer liv, när man bara har utlämning en gång i månaden så blir det tråkigare. Har haft 3 pucklar, på 9 år, där det går från spännande till tråkigt, till spännande. Hur kan man skapa utrymme för större frågor kring omvärlden?

(filipe) - kontinuitet? Hur kan vi ha fler som är med över tid, i lund är människor lite för mkt akademiska, vill inte engagera sig. Svårt att engagera i vardagslivet. Resultuatet är att matkooperativet inte ger vad ICA eller COOP ger, varför ska man engagera sig i en liten förening? Både individuellt och strukturellt? Måste starta allt igen varje år med studenterna.

(august) - kontinuitet, svårt även i Malmö. Under hela tiden sedan August har varit med behövs det en ny medlem per månad för det faller ifrån många. Att engagera sig idéellt är svårt. Ett behov som finns i Malmö för digitala stöd. Finns säkert smartare sätt att jobba, schema läggning, kommunikation, skulle vara bra att titta vidare på.

(marcus) - saker som vi jobbar med i Bottna, omkring medlemmar med så pass stor förening, hur kommunicerar vi? Vi kan inte samlas i ett rum, vet inte om att vi är i samma förening. Hur kan vi underlätta att det bildas en gemenskap och transparasens. Verktyg. engagemang, hur skolas man in? Hur hittar folk sin funktion? Vi har mkt kringverksamheter, kafe, föredrag, mer än bara butiken. Något som siktar framåt. Hur kan vi stödja de lokala matsystemen? Hur kan inköpsföreningen bli en motor för livsmedelssystemen här? Hade varit bra att utveckla och lära av andra länder, platser etc.

(marie) - appropå det, en huvudfråga som vi haft, bor ganska centralt i storstockholm, vision kring att ha så lokal matproduktion som möjligt, har en huvudleverantör och utforskar olika leverantörer av olika saker. Hela frågan är i center av föreningen, är lite som att odla tillsammans. Så ska alla ha semester i Juli & Augusti när man satt frön, lite samma här. Alla vill ha närproducerat, men man vill att det bara ska funka och finnas. Väldigt centralt, kommer alltid upp med nya medlemmar, alla vill ha lokalt, men ingen vill göra jobbet?
(marcus) - foodshift, detta kan vara en modell för lokala livsmedelshandel?

Vad gör nya / lokala leverantörer jobbigt?
(marie) - har en kompis som som skapat ett andelsjordbruk, hela jorden, skulle kunna vara med och välja fröer, ingen som ville vara med och bestämma vad vi skulle ha för växter? Vi vill gärna beställa, men inte under juni/juli och augusti? Svårt för odlare med de premisserna?

(marcus) - svårt att fylla ihop hela efterfrågan, kräver ett nätverk av funktioner för att stötta lokal produktion. Smarta funktioner för att leverera varor? Ska de gå in i butiken? Ska det finnas kylskåp som kan fylla in? Finns ju mkt andra saker som inte ens har en marknad, som vilda växter? Folk är väldigt ovana vad som krävs av en producent.

(august) - även vi har haft prenumeration för färskvaror, utlämning av grönsakslådor etc. Mixad modell för att möjliggöra detta.

(marcus) - det kan ingå i handboken men är också research och utveckling,

(marie) - våra excel system är good enough, stora system kostar väldigt mycket.

(marie) - förenade inköp får gärna bestämma ny tid etc. får fler vara med från föreningen?

(Marcus) - Absolut! Ju fler perspektiv ju bättre

(marie) - räknar medlemmar i hushåll, har svårt att komma över en viss gräns. Trots att vi bara får en leverans i månaden, så vill vi försöka leva på det. Är det en lärdom som vi vll dela?

(filipe) - handboken är viktig för oss, som redan har en aktivitet, och viktig för de som vill starta. Men från mitt perspektiv är det också viktigt med inspiration för att tänka om, varför är jag med i den här föreningen, vad kan andra ge mig för inspiration för att utveckla vad vi gör? Ideér som finns i handboken är väldigt intressant, och vi kan försöka att inte uppfinna hjulet så att vi inte behöver göra allt från början.

(marcus) - ja, vi hade inte lätt att se vilka inköpsföreningar som ens finns i landet.

3 Likes

Hej,

Jag hittade inget video på det är mötet så jag antar att det är därför det finns den är sammanfattningen. Tack för det !
Jag kunde tyvärr inte delta, så jag skriver här minna idéer kring handboken.
Jag är med lokatten.org som vill skapa en kooperativ mataffär. Vi gå igenom massa frågor och letar efter olika typer av information. Jag förstår att handboken som vi vill skapa ska hjälpa dem som vill skapa ett kooperativ nu eller i framtiden. Jag tänkte representerar viktiga karakteristiker som definiera olika kooperativa modellen och jag har gjort en första skiss (se bifogat diagram, gjort med https://www.diagrameditor.com/)


Jag tror att alla kan delta information med varandra här även om modellen är inte exakt samma.

Jag kommer själv från Frankrike och det finns ett forum för att alla matkooperativ kan delta information. Det är inget handbook för sig för att alla kooperativ och projekten är unik men forumet är ett bra och levande sätt att delta information.
Fransk forumet för befintliga och blivande kooperativ har olika kategorier :

Generelt
IT software ODOO
IT software generalt
IT structure hardware
Leverantörer
Extern kommunikation
Intern kommunikation
Financiering, affärsidée
Juridisk och stadgar
Event/socialt
Bokföring
Organisation och demokrati
Lokal och inredning
Kvalité, säkerhet och miljö

Vem som helst kan skapa ett ämne som blir ett tråd i den kategorin som passar.
Det finns även ett parallellt Wiki sida men det troligen krävs mer centralt arbete och det ser ut att massa punkter är tumma.

Jag själv tycker att forum formen är bäst också för oss, och det ser ut att foodshift.se andvänder samma typ av digital verktyg. Att publiceras ett handbook för sig är ganska mycket jobb om man vill prata om all typ av kooperativ modelen.

Vad tyker ni ?

2 Likes

Ja, att behandla många sorters kooperativ i handboken riskerar att bli väldigt mycket jobb. Kanske vi borde avgränsa oss lite, vad säger ni @murkas och @zaunders? Producentkooperativ kanske inte behöver vara med, de fungerar ju trots allt ganska annorlunda.

Jätteroligt att se att de använder samma verktyg! Om det finns intresse skulle vi kunna skapa fler underkategorier här på forumet, här:

https://foodshift.se/c/forenade-inkop/32

Snygg skiss! En sån vill vi jättegärna ha med i handboken!