Agenda - Zoom-möte 2019-13-05

Incheckning

Foundations

Needs / Purpose

 • Vi behöver sammanfatta de texter vi har, städa upp lite
 • Och… skriva en bra introduktion, svaret på frågan: Vad är Food Shift?

Principles

 • Är denna del klar ?

Structure & people

 • Diskutera
 • Skissa tillsammans
 • Sätta ramarna för vår struktur

Practice

 • Ska vi sätta ihop ett projekt och söka peng från Jordbruksverket?
 • Ska vi planera in ett första project kitchen?
 • Microdosing solidarity
 • Datum att ses i juni

Övrigt

 • När/hur ska vi bjuda in andra?
 • Vilka är våra praktiska behov nu (tänker tex på illustrationer/visualiseringar för kommunikation)