About the Förenade Inköp category

Förenade Inköp är ett projekt med mål att fler inköpsföreningar och lokala kooperativa matbutiker startas. Vi vill också bidra till att befintliga föreningar inleder djupare samarbeten.

Matproducenter och konsumenter når inte varandra. Det saknas i dagsläget väl utvecklade lokala försäljningskanaler där små producenter kan sälja sina produkter. Befintliga kanaler är ofta dåligt utvecklade eller inte tillgängliga. Gårdsbutiker, REKO-ringar handelsappar och lokala marknader förmår inte på allvar konkurrera med bekvämligheten de stora matkedjorna erbjuder. En nygammal typ av lokal handel behövs för en hållbar utveckling på landsbygden!

I kooperativa inköpsföreningar organiserar medlemmarna gemensamma matinköp från grossister och lokala matproducenter. Drivkraften handlar ofta om en vilja att handla mer lokalt, mer ekologiskt eller få tillgång till produkter som annars saknas hos de större matkedjorna. Kooperativt organiserande stärker lokalsamhället och gör det möjligt att driva matbutiker på små orter som ratas av de stora kedjorna.