Workspaces   Learning Lab #1


Topic Replies Activity
Food Shift – Learning Lab #1 – Regenerativa livsmedelssystem och bioregionalism 1 November 11, 2019
Maten för staden! 3 November 12, 2019
Market gardenening och permakultur 3 November 12, 2019
Tack alla som kom på lärandelabb nr 1! 2 November 12, 2019
Bioregionalism 2 November 11, 2019
Varför Food Shift?! 1 November 11, 2019
Regeneration 1 November 11, 2019
Medborgardrivna omställningsplaner 1 November 11, 2019