Workspaces


Ecovillages Core team The Core Team is coordinating the building of the Food Shift foundations as well as maintaining some support functions. Read more → Learning Lab #1 Klimatförändringar, utarmade ekosystem, insektsdöd, växande befolkning. Hur tacklar vi de utmaningar mänskligheten och planeten står inför? 9 oktober höll Food Shift ett första lärandelabb på temat regenerativa livsmedelssystem och bioregionalism. Länkar till presentationer och eftersnack i denna kategori. Förenade inköp – Board Kanban board for the Förenade Inköp project. Newsletter We will try to send a newsletter once in a while describing what happens within Food Shift. Editing space and archive in this category. Project Kitchens Ideas nurturing Ideas Nurturing. This is the place for discussing ideas, potential projects and partnerships. Read more →
Topic Replies Activity
About the Workspaces category 1 May 14, 2019
Theme talks 2 November 20, 2019
Newsletter 2019–11–15 1 November 20, 2019
Maten för staden! 3 November 12, 2019
Market gardenening och permakultur 3 November 12, 2019
Tack alla som kom på lärandelabb nr 1! 2 November 12, 2019
Bioregionalism 2 November 11, 2019
Varför Food Shift?! 1 November 11, 2019
Regeneration 1 November 11, 2019
Medborgardrivna omställningsplaner 1 November 11, 2019
🎉 First Food Shift newsletter, ever! 1 May 15, 2019
Movie screenings 2 November 4, 2019
Idea: Project Kitchens 1 August 26, 2019
Newsletter 1 August 7, 2019
Shiro - A food based mutual support network 10 October 24, 2019
Mötesanteckningar 2019-10-23 2 October 23, 2019
Anteckningar - Project Kitchen #1 - Tema: Ekobyar 1 September 10, 2019
Rollbeskrivningar 1 October 11, 2019
Nätverksträff i höst - framtidsveckan i Gbg 3 October 7, 2019
Mötesanteckningar 2019-09-12 1 September 13, 2019
Kunskap om ekobyar - personer och organisationer 1 September 10, 2019
Mötesanteckningar 2019-08-28 1 August 28, 2019
Kampanj: #eatlocalday 1 August 28, 2019
Accelerator for regenerative projects 8 August 20, 2019
Mötesanteckningar 2019-08-19 1 August 19, 2019
Mötesanteckningar 2019-08-07 1 August 7, 2019
School screenings of the 2040 movie 1 July 8, 2019
Mapping regenerative projects across the food system 1 August 1, 2019
Seminar/workshop: Food as a Commons 1 July 21, 2019
Mötesanteckningar 2019-07-19 1 July 18, 2019