Events


Topic Replies Activity
About the Events category 1 April 8, 2019
Hanna Williams föreläser om jordhälsa 1 October 14, 2019
Rethinking agriculture: From annual monocultures to perennial polycultures 1 October 10, 2019
Jordbrukets vattenhushållning - i ett föränderligt klimat 1 October 1, 2019
Region Stockholms landsbygdskonferens 1 October 1, 2019
Open 2020 1 October 1, 2019
Diversifying the Farming Landscape: What will drive change? 1 September 30, 2019
Today We Strike For a Better Future 1 September 27, 2019
Caminos framtidsdag - hållbar mat 1 September 13, 2019
Livsmedelsforum 2019: Mat, hälsa och hållbarhet – från det personliga till det globala 1 September 13, 2019
Social Franchising 1 September 13, 2019
Hållbar livsmedelsproduktion år 2050, hur ser det ut? 1 September 13, 2019
Learning Lab #1 – Regenerativa livsmedelssystem och bioregionalism 1 September 13, 2019
Project Kitchen #1 - Theme: Eco villages 6 September 12, 2019
Socialt byggande och modernt självbyggeri 1 September 3, 2019
Undret 2 June 28, 2019
Food Shift Labour Day 👶 3 April 28, 2019