Events


Topic Replies Activity
About the Events category 1 April 8, 2019
Caminos framtidsdag - hållbar mat 1 September 13, 2019
Livsmedelsforum 2019: Mat, hälsa och hållbarhet – från det personliga till det globala 1 September 13, 2019
Social Franchising 1 September 13, 2019
Hållbar livsmedelsproduktion år 2050, hur ser det ut? 1 September 13, 2019
Learning Lab #1 – Regenerativa livsmedelssystem och bioregionalism 1 September 13, 2019
Project Kitchen #1 - Theme: Eco villages 6 September 12, 2019
Socialt byggande och modernt självbyggeri 1 September 3, 2019
Undret 2 June 28, 2019
Food Shift Labour Day 👶 3 April 28, 2019